Klacht tegen accountant BING terecht gegrond verklaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Klacht tegen accountant BING terecht gegrond verklaard
Den Haag, 19 mei 2016

Vandaag verklaart het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het hoger beroep van een accountant van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) ongegrond.

De accountant van BING onderzocht de gebeurtenissen rond het Nieuwegeinse gemeenteraadslid Bakhtali. Bakhtali, tevens werkzaam in dienst van een welzijnsstichting, trad uit de PvdA fractie en lichtte dat toe in een in kopie aan alle raadsleden gestuurde brief. Daarin doet zij verslag van bemoeienis van PvdA-fractieleden met haar werkrelatie tot een van de vrijwilligsters van de stichting (een dochter van een van de fractieleden).
Een (ander) PvdA raadslid stuurde de brief door naar de stichting en dat leidde tot het ontslag op staande voet van Bakhtali. BING zag geen aanwijzingen dat er druk was uitgeoefend op de stichting. De accountants-kamer vond die conclusie onvoldoende onderbouwd en legde een waarschuwing op. De accountant stelde hoger beroep in.

Het CBb is het met de accountantskamer eens dat het door de accountant van BING verrichte onderzoek niet de conclusie kan dragen dat geen druk is uitgeoefend. De accountant van BING had meer onderzoek moeten doen naar het arbeidsconflict tussen Bakhtali en haar werkgeefster en had moeten achterhalen met welke toelichting het raadslid de brief van Bakhtali doorstuurde. Omdat dat raadslid tot 2009 bestuurslid was bij de welzijnsstichting, had de accountant van BING daarnaast diens positie ten opzichte van de stichting niet onbesproken mogen laten. De accountant van BING heeft verder onvoldoende duidelijk gemaakt hoe het doorsturen van de brief van Bakhtali zich verhoudt tot de gedragscode voor raadsleden. De conclusie van de accountant van BING dat de betrokken bestuurders zich in hun e-mailverkeer correct hebben opgesteld richting Bakhtali mist een deugdelijke grondslag.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten