Lagere boete voor Friese thuiszorgonderneming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Lagere boete voor Friese thuiszorgonderneming
Den Haag, 11 januari 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in het hoger beroep de boete verlaagd die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had opgelegd aan een Friese thuiszorgonderneming wegens overtreding van de Mededingingswet.

Het CBb stelt vast dat ACM heeft bewezen dat de onderneming en een andere Friese thuiszorgonderneming bij de aanbestedingen voor thuiszorg in de regio Zuidoost Friesland hun gedrag onderling hebben afgestemd door tariefinformatie uit te wisselen en vervolgens hetzelfde tarief te offreren. Hiermee heeft de onderneming het kartelverbod overtreden. ACM mocht de onderneming daarom een boete opleggen.

Wel is het CBb van oordeel dat de overtreding minder ernstig is dan ACM aanvoert. Beide ondernemingen hadden geen afspraak gemaakt over de tarieven, maar alleen informatie uitgewisseld waaruit zij elkaars tarieven konden afleiden. Daarnaast heeft ACM onvoldoende belang gehecht aan de marktomstandigheden. De onderlinge afstemming heeft slechts beperkte invloed kunnen hebben op de concurrentie tussen de verschillende ondernemingen die de aanbestedingen hadden gewonnen. Ten slotte heeft ACM volgens het CBb onvoldoende rekening gehouden met de impact op de betrokken ondernemingen van de invoering van een systeem van marktwerking onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hierdoor vereiste mentaliteitsomslag kon niet geheel worden gemaakt in de korte termijn waarbinnen deze ondernemingen zich moesten voorbereiden op de eerste aanbestedingsrondes. Wegens al deze omstandigheden verlaagt het CBb de door ACM opgelegde boete. Hiermee wijkt het CBb af van de uitspraak van de rechtbank.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten