Near-netverplichting KPN vervalt

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Near-netverplichting KPN vervalt
Den Haag, 03 september 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart de beroepen van KPN en Eurofiber tegen het besluit Marktanalyse hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en wholesalehuurlijnen (marktanalysebesluit) van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gegrond.

In het marktanalysebesluit had ACM aan KPN verplichtingen opgelegd met betrekking tot bepaalde onderdelen van haar koper- en glasvezelnetwerken. Onderdeel daarvan was de zogenaamde near-netverplichting. Deze verplichting houdt in dat KPN op verzoek van een wholesale-afnemer (zoals Tele 2 en Vodafone) bedrijfslocaties die binnen een grens van 250 meter van het betreffende glasvezelnetwerk van KPN (het Fiber to the Office-netwerk) liggen, op dit netwerk diende aan te sluiten en vervolgens daarover aan de wholesale-afnemer diensten moest leveren.

Naar aanleiding van een vergelijkbare zaak in Denemarken, had het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) uitleg gegeven aan de voor deze near-netverplichting relevante bepalingen van het Europese recht. Uit de uitspraak van het Hof volgde dat het CBb diende na te gaan of de near-netverplichting was opgelegd om een door ACM geconstateerde mededingingsprobleem het hoofd te bieden en of deze verplichting dan in het licht van de doelstellingen van de Telecommunicatiewet en het Europese recht proportioneel en gerechtvaardigd was.

ACM had in het marktanalysebesluit betoogd dat er een mededingingsprobleem is omdat KPN een groot voordeel heeft ten opzichte van haar concurrenten bij het leveren van diensten aan bedrijven met meerdere vestigingen (multisite-diensten). KPN voerde hiertegen onder meer aan dat haar concurrenten gezamenlijk over een vergelijkbaar glasvezelnetwerk beschikken en het door ACM beschreven mededingingsprobleem zich niet voordoet. Zij kreeg hierin bijval van glasvezelaanbieder Eurofiber, die betoogde dat ook zij multisite-diensten kan leveren.

Het CBb volgde KPN en Eurofiber en concludeerde dat de near-netverplichting geen verband hield met een geconstateerd mededingingsprobleem, zodat het niet in stand kon blijven. Hetzelfde gold voor andere aspecten van de regulering van het glasvezelnetwerk van KPN, die ACM eveneens had gebaseerd op haar betoog over multisite-diensten. De in het marktanalysebesluit aan KPN opgelegde verplichtingen inzake haar kopernetwerk bleven wel overeind.
 
De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten