Negatieve lijst in landbouwregeling deels onverbindend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Negatieve lijst in landbouwregeling deels onverbindend
Den Haag, 11 juli 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart vandaag de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB gedeeltelijk onverbindend.

De Uitvoeringsregeling is een uitwerking van Europese regels over landbouwsteun en bevat een negatieve lijst met van steun uitgesloten landbouwgronden. Op die negatieve lijst staat landbouwgrond dat in een provinciaal natuurbeheerplan met een bepaald natuurbeheertype is aangeduid. Daardoor heeft Nederland Europese landbouwsteun uitgesloten voor bijvoorbeeld 'duin- en kwelderlandschap', 'rivier- en moeraslandschap' en 'schor of kwelder'.

Een Friese landbouwer met buitendijks gelegen percelen kwam op tegen de afwijzing van landbouwsteun voor die percelen. Dat deden ook Gelderse landbouwers die geen landbouwsteun kregen voor hun in de uiterwaarden gelegen percelen en een boerin die subsidie mis liep voor haar Zeeuwse kwelder.
Het CBb oordeelt dat de typering in een provinciaal natuurbeheerplan ongeschikt is om landbouwgrond uit te sluiten van landbouwsteun. Landbouwers ontvangen daardoor ten onrechte geen landbouwsteun, terwijl ze deze volgens de Europese regels wel moeten kunnen krijgen. Het CBb acht dit deel van de Uitvoeringsregeling onverbindend. Dit betekent dat de staatssecretaris van Economische Zaken de aanvragen opnieuw moet bekijken.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten