Runderen mogen ligplaatsen delen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Runderen mogen ligplaatsen delen
Den Haag, 18 februari 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) herroept de last onder dwangsom waarmee de staatssecretaris van Economische Zaken een melkveehouder verplichtte om zijn stal zodanig aan te passen, dat voor elk volwassen rund een ligplaats beschikbaar is.

Deze huisvestingseis is als zodanig niet in de regelgeving neergelegd. Volgens de staatssecretaris levert het feit dat de runderen niet één op één beschikken over een ligplaats evenwel strijd op met de bepaling in de Wet Dieren dat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Het CBb oordeelt dat dit geen zelfstandige en handhaafbare gedragsnorm is die gericht is tot de houders van dieren. In de wet is ook een meer specifieke norm opgenomen, namelijk dat voldoende ruimte moet worden gelaten voor de fysiologische en ethologische behoeften van dieren. Maar dat daaruit voortvloeit dat de volwassen runderen op het bedrijf van de melkveehouder elk over een eigen ligplaats dienen te beschikken, heeft de staatssecretaris niet onderbouwd. Van een overtreding van de wet is daarom naar het oordeel van het CBb geen sprake.

 

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Runderen mogen ligplaatsen delen

Meest gelezen berichten