Sancties voor Pretium deels terecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Sancties voor Pretium deels terecht
Den Haag, 25 augustus 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan Pretium Telecom B.V. boetes en lasten onder dwangsom mocht opleggen vanwege het niet duidelijk verschaffen van informatie tijdens telemarketinggesprekken.

Pretium informeerde consumenten aan het begin van de gesprekken niet duidelijk over haar identiteit en commercieel oogmerk. Ook heeft Pretium niet tijdig (voor sluiting van de overeenkomst) de gesprekskosten en de minimale duur van de overeenkomst medegedeeld en evenmin gemeld dat er een bedenktijd gold. Dat was in strijd was met de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).


Ten aanzien van een andere verplichting stelt het CBb Pretium wel in het gelijk. Pretium en ACM verschilden namelijk van mening of de bedenktijd volgens de Whc gaat lopen vanaf de verzending, dan wel de ontvangst van de welkomstbrief voor nieuwe klanten. Het CBb heeft geoordeeld dat de wettelijke bepaling niet duidelijk is en dat deze onduidelijkheid niet ten nadele van Pretium mag komen. Er is daarom niet vast komen te staan dat Pretium op dat punt een overtreding heeft begaan.


Het CBb vernietigt de boete en de last onder dwangsom die ACM voor laatstgenoemde verplichting aan Pretium had opgelegd. De overgebleven twee lasten onder dwangsom en boetes blijven in essentie in stand. Daarbij draait het CBb de verlaging door de rechtbank Rotterdam deels terug. De rechtbank Rotterdam had de boetes namelijk met 25% verlaagd wegens destijds onrechtmatige uitlatingen van een medewerker van ACM in het televisieprogramma Kassa. Het CBb brengt die verlaging terug tot 5%. Daarnaast past het CBb een vermindering van de boetes toe wegens overschrijding van de redelijke termijn. De boetes bedragen nu in totaal € 47.712,50.
 
De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw C. de Wit, afdeling communicatie, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten