Tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek
Den Haag, 21 december 2017

Vandaag verklaart het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de beroepen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen de tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sGGZ) gegrond.

Dit is het vervolg op een eerdere uitspraak van het CBb van 14 juli 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:180). Daarin ging het om de tarieven voor de sGGZ voor 2014 en 2015, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelde op basis van een kostprijsonderzoek uit 2013. Deze tarieven waren volgens de zorgverzekeraars te hoog. Het CBb oordeelde toen dat de NZa bij dat onderzoek fouten maakte, die de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten aantasten. Het CBb gaf de NZa opdracht om de tarieven opnieuw vast te stellen.
De NZa verrichte vervolgens aanvullend onderzoek, waarbij zij correcties toepaste op het kostenonderzoek uit 2013. Uitkomst hiervan is dat de tarieven voor 2014 en 2015 op een (nog) hoger bedrag zouden moeten worden vastgesteld dan eerder het geval was.

Het CBb oordeelt nu dat het aanvullende kostprijsonderzoek nog steeds van onvoldoende kwaliteit is om als basis te dienen voor de tarieven. Volgens het CBb is er gerede twijfel over de juistheid van de voor het kostprijsonderzoek 2013 gehanteerde brongegevens en de toe te passen productiviteitsnorm. De NZa heeft niet aannemelijk gemaakt dat de opnieuw vastgestelde tarieven steunen op een deugdelijk kostprijsonderzoek en met een aanvaardbare methodiek zijn berekend.

Het CBb heeft de nieuwe tariefbesluiten vernietigd. Het is nu aan NZa om ofwel een nieuw kostenonderzoek te verrichten ofwel te kiezen voor een andere oplossing die recht doet aan de ontstane situatie.Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten