Twijfel aan tarieven NZa voor röntgen-MRI- en microbiologische onderzoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Twijfel aan tarieven NZa voor röntgen-MRI- en microbiologische onderzoeken
Den Haag, 18 september 2017

De NZA moet opnieuw beslissen op het bezwaar van een aantal diagnostische centra en laboratoria (centra) tegen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2016 heeft vastgesteld voor röntgen- en MRI-onderzoeken en medisch-microbiologische diagnostiek. Dat besloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag in beroep.

De centra zijn het niet eens met de tarieven omdat deze lager zijn dan de tarieven over 2015. Ze zijn gebaseerd op kostprijzen die zorgaanbieders hebben gerapporteerd aan de NZa. Volgens de centra mocht NZa deze kostprijzen niet gebruiken omdat ze grote gebreken vertonen.

Het CBb oordeelt dat de NZa de door de centra gezaaide twijfel over de vereiste kostendekkendheid van de tarieven niet heeft kunnen wegnemen. NZa heeft onvoldoende rekening gehouden met de verschillen tussen kostprijsgegevens en kostenstructuren van met name de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het gaat hierbij vooral om de invloed van de door ziekenhuizen waarschijnlijk toegepaste naar-rato-toerekening van diverse prestaties op de aangeleverde kostprijsgegeven. Deze toerekening leidt tot minder hoge kostprijzen voor de betreffende onderzoeken dan in werkelijkheid het geval is.


Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten