Verbod UberPop houdt stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Verbod UberPop houdt stand
Den Haag, 21 september 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak over maatregelen van de minister van Infrastructuur en Milieu (minister van I&M) tegen UberPop en UberX.

UberPop is gericht op vervoer door particuliere chauffeurs zonder taxivergunning. Dat is taxivervoer (en geen carpoolen), omdat het gebeurt als economische activiteit. De Wet personenvervoer 2000 verbiedt taxivervoer zonder vergunning. UberPop is gericht op het overtreden van de wet. Uber speelt daarin een wezenlijke rol en is medepleger van de overtredingen die de particuliere chauffeurs hebben begaan. De minister van I&M heeft terecht lasten onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat Uber stopt met UberPop.
Omdat Uber toch doorging met UberPop heeft zij dwangsommen van 10.000 euro, 300.000 euro en 50.000 euro verbeurd.

UberX is gericht op taxivervoer door chauffeurs die beschikken over een taxivergunning. Dat is een andere dienst dan UberPop, omdat geen samenwerking met particuliere chauffeurs zonder taxivergunning wordt gezocht. De last onder dwangsom die voor UberPop was opgelegd geldt daarom niet voor het aanbieden van de dienst UberX en Uber heeft daarvoor dus geen dwangsommen verbeurd. Het beroep van Uber tegen het besluit waarmee in verband met UberX een dwangsom van 650.000 euro is ingevorderd slaagt. Het College vernietigt dat besluit.Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten