Laden...

Vergunningaanvraag Optieclub op onjuiste gronden afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Vergunningaanvraag Optieclub op onjuiste gronden afgewezen
Den Haag, 04 oktober 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart het hoger beroep van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ongegrond in een zaak over de weigering van de AFM om aan Optieclub vergunning te verlenen voor het online aanbieden van binaire opties. Dit is een financieel product waarbij de klant speculeert op de richting van de koers van bijvoorbeeld een aandeel of een grondstof.

De weigering van AFM

De AFM weigerde de vergunning omdat niet is voldaan aan de daarvoor in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gestelde vereisten. Volgens de AFM zijn de binaire opties naar hun aard aan te merken als kansspel en overtreedt Optieclub de Wet op de kansspelen (Wok) omdat zij niet beschikt over een kansspelvergunning. Door deze wetsovertreding schaadt Optieclub het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten. Volgens de AFM schendt Optieclub ook een maatschappelijke norm waardoor dit vertrouwen verder ernstig kan worden aangetast. Reden hiervoor is dat de binaire opties niet in lijn zijn met de criteria (kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk) die financiële ondernemingen in acht moeten nemen wanneer zij bij hun handelen het klantbelang centraal stellen.

Uitspraak rechtbank Rotterdam

Optieclub stelde bij de rechtbank Rotterdam beroep in tegen de weigering van de vergunning. De rechtbank vernietigde dit besluit van de AFM (ECLI:NL:RBROT:2015:174). De AFM stelde tegen deze uitspraak hoger beroep in.

Oordeel College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het CBb oordeelt dat het niet de taak is van de AFM, maar van de Kansspelautoriteit om overtredingen van de Wok vast te stellen. Dat Optieclub de Wok overtreedt, is niet door de Kansspelautoriteit vastgesteld. Zolang dit niet vast staat kan van op die grond aan te nemen vertrouwensschade geen sprake zijn. Ook ziet het CBb geen grond voor het oordeel dat het door Optieclub aanbieden van binaire opties is aan te merken als een onmiskenbare schending van de maatschappelijke norm die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markt ernstig kan schaden. Dit betekent dat het hoger beroep van de AFM niet slaagt. Tijdens de procedure bij het CBb verleende de AFM als gevolg van de uitspraak van de rechtbank alsnog een vergunning onder voorwaarden aan Optieclub. Optieclub stelde in hoger beroep de rechtmatigheid van deze voorwaarden aan de orde. Het CBb oordeelt dat de AFM de betreffende voorschriften aan de vergunning mocht verbinden.

 

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Michel van Ierland, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0418 of 088 362 3910.

 

Uitspraken