Via Bronnet geleverd grondwater niet te koud voor toepassing Warmtewet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Via Bronnet geleverd grondwater niet te koud voor toepassing Warmtewet
Den Haag, 22 februari 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dient het verzoek van bewoners van de duurzame wijk Hoogeland in Naaldwijk om op grond van de Warmtewet handhavend op te treden tegen Vestia Energie inhoudelijk te behandelen, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag in zijn uitspraak bepaald.

De bewoners hadden dit verzoek ingediend, omdat zij vinden dat zij te veel moeten betalen voor de warmtevoorziening in hun woningen. De bewoners zijn voor deze voorziening afhankelijk van Vestia Energie, die via een zogenoemd Bronnet grondwater aan hen levert. Aan dit grondwater, met een gemiddelde temperatuur van 11,95 °C, wordt met behulp van in de woningen aanwezige warmtepompinstallaties de warmte onttrokken die nodig is om de woningen en warmteboilers in de woningen te verwarmen.

ACM weigerde handhavend op te treden, omdat de temperatuur van het geleverde grondwater volgens haar te laag is om als “warmte” in de zin van de Warmtewet te worden aangemerkt. Dit leidt zij af uit de Memorie van Toelichting bij die wet. De Warmtewet zou daarom niet van toepassing zijn, zodat ACM ook niet bevoegd is om op grond daarvan handhavend op te treden.

Het CBb stelt ACM in het ongelijk, omdat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat:
(1) het belangrijkste doel van de Warmtewet is om verbruikers die voor hun warmtebehoefte geheel afhankelijk zijn van hun lokale warmteleverancier, zoals deze bewoners, te beschermen; en (2) de wetgever ervoor heeft gekozen om ook vormen van warmte met een (lage) temperatuur als hier aan de orde onder de Warmtewet te laten vallen.

Het besluit van ACM wordt vernietigd en ACM moet opnieuw, en deze keer inhoudelijk, op de bezwaren van de bewoners beslissen.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Via Bronnet geleverd grondwater niet te koud voor toepassing Warmtewet

Meest gelezen berichten