Waarschuwing voor accountant Pheijffer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Waarschuwing voor accountant Pheijffer
Den Haag, 14 december 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak over de tuchtklacht tegen accountant prof. dr.mr. M. Pheijffer. Die klacht betreft het door Pheijffer opgestelde rapport over aan de toenmalige burgemeester van Bussum verstrekte vergoedingen.
De klacht werd ingediend door de politieke partijen Hart voor Bussum en de Gooise Ouderenpartij. De accountantskamer honoreerde de klacht gedeeltelijk - de rest werd afgewezen -, maar zag af van een maatregel.

Pheijffer vond, ook al voldeed de burgemeester ‘formeel’ niet steeds aan alle voorwaarden voor de vergoedingen, dit niet onrechtmatig, omdat de situatie ‘materieel’ anders zou zijn.
Het CBb is het met de accountantskamer eens dat die uitleg ontoereikend is om de geconstateerde onvolkomenheden (toch) als rechtmatig te beoordelen. De door Pheijffer getrokken conclusies zijn zonder nadere toelichting niet begrijpelijk en missen een deugdelijke grondslag. Er is geen aanleiding af te zien van het opleggen van een maatregel. Van Pheijffer mocht een bijzondere zorgvuldigheid verwacht worden, nu hij wist dat zijn bevindingen van belang waren voor het openbare debat in Bussum over het functioneren van de (voormalige) burgemeester.

Het CBb is van oordeel dat Pheijffer een serieus verwijt treft en legt hem de maatregel van waarschuwing op.


Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten