Zilveren Kruis Achmea vindt gehoor bij voorzieningenrechter CBb

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Zilveren Kruis Achmea vindt gehoor bij voorzieningenrechter CBb
Den Haag, 11 november 2015

Zilveren Kruis Achmea wil volgend jaar hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders tegen oorsuizen in bruikleen verstrekken. Verzekerden betalen hiervoor een eigen bijdrage van 25 procent. Deze polis wil Zilveren Kruis Achmea voor 2016 aan haar klanten aanbieden, maar volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dit geen verzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet, omdat de polis niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Uit wettelijke definitie (zie artikel 7A:1777 van het Burgerlijk Wetboek) volgt volgens de NZa dat bruikleen per definitie gratis gebeurt en bestaan bij bruikleen geen aanschafkosten zodat de verzekerde ook geen wettelijke eigen bijdrage hoeft te betalen. Zilveren Kruis Achmea vroeg vervolgens de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter overweegt dat de Zorgverzekeringswet, het Besluit Zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering geen onderscheid maken tussen het verstrekken van hulpmiddelen in eigendom of bruikleen. Ook elders in de zorg is bij bruikleen van een voorziening een eigen bijdrage mogelijk, zoals blijkt uit de jurisprudentie over bruikleen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarom is de voorzieningenrechter van oordeel dat de NZa ongelijk heeft en wijst hij het verzoek van Zilveren Kruis Achmea toe.
 
De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten