Laden...

Persoonlijke verhalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Olga Bos

 

Gerechtsauditeur bij het college

Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de richtingen staats- en bestuursrecht, civiel recht en thematisch (milieu)
Portret van Olga Bos

Het is inmiddels meer dan 4 jaar geleden dat ik de overstap heb gemaakt van de advocatuur naar het College. Ik was op dat moment advocaat-medewerker op de vastgoedsectie van een middelgroot advocatenkantoor, waar ik mij voornamelijk bezighield met het ruimtelijk bestuursrecht.

Ik had ervaren hoe het was om in een commerciële organisatie te werken en was benieuwd hoe het er in een ander soort organisatie aan toe zou gaan. De keuze voor de rechterlijke macht lag voor mij voor de hand. Ik liep al langere tijd rond met de gedachte dat ik misschien wel rechter zou willen worden. Daarnaast wilde ik graag meer tijd hebben om mij inhoudelijk in zaken te kunnen verdiepen en het bestuursrecht kon al op mijn interesse rekenen.

De functie van gerechtsauditeur bij het College vormde een uitstekend vertrekpunt voor mijn verdere ontwikkeling. Ik vind het leerzaam om de zaken waarin ik werk nu vanuit een ander perspectief te bekijken. Het op overtuigende wijze behartigen van een partijdig belang vergt nu eenmaal andere vaardigheden dan het op onpartijdige wijze beoordelen van een geschil. Dat geldt niet alleen voor de wijze waarop je een geschil analyseert, maar ook voor de schriftelijke stukken die je vervaardigt. Het schrijven van een goede pleitnota is iets heel anders dan het opstellen van een goed concept voor een uitspraak.

Bij het College word je gestimuleerd om de vaardigheden die je in een eventuele toekomstige functie als rechter nodig hebt te ontwikkelen. Met het oog hierop word je door de raadsheren die bij het College werken in verschillende stadia van de procedure bij de oordeelsvorming betrokken. Dit gebeurt in de voorbereidende fase, waarin je met de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt overlegt en veelal ook als sparring partner optreedt. Dit gebeurt na de behandeling ter zitting, als in raadkamer over de zaak moet worden beslist en allereerst om jouw advies wordt gevraagd. En dit gebeurt in de slotfase, waarin je terugkoppeling krijgt op de concept uitspraak die je hebt opgesteld. Verder krijg je de gelegenheid om cursussen te volgen

De functie van gerechtsauditeur wordt door velen gebruikt als opstap naar een carrière binnen de rechterlijke macht. Vanwege het beperkt aantal opleidingsplaatsen dat de laatste tijd beschikbaar is, zijn veel gerechtsauditeurs bij het College inmiddels rechter-plaatsvervanger bij een rechtbank. Dit plaatsvervangerschap wordt vanuit het College ondersteund.

 

Anita Hop-Schreuder

 

Senior administratieve medewerkster

Werkt sinds 1987 bij het College

Portret van Anita Hop-Schreuder

Na mijn opleiding ben ik op 1 september 1987 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven begonnen als typiste.
Na een jaar of 5 kwam er een plek vrij op de griffie en heb toen die overstap kunnen maken. Tussendoor heb ik nog een jaartje op de rol-administratie van het College gewerkt. Na dat jaar ben ik weer naar de griffie overgestapt en daar werk ik tot op heden nog steeds met heel veel plezier.

Het werk op de griffie is zeer afwisselend. We hebben wekelijks een andere taak zodat we steeds allround blijven en daardoor makkelijk werk van elkaar kunnen overnemen. De werkzaamheden blijven ook afwisselend omdat er toch vaak veranderingen zijn. Zo zijn er in de laatste jaren veel meer Hoger Beroepszaken binnengekomen dat voorheen. De hoeveelheid werk is afhankelijk wat er dagelijks aan post binnenkomt. Dat bepaalt toch het grootste gedeelte van het werk. Straks zal er weer een grote verandering plaatsvinden als het College ook digitaal gaat. Dat zal uiteraard ook veel werk met zich meebrengen.

De sfeer op de griffie is heel goed. We werken minimaal 10 jaar met dezelfde personen. Er is wat dat betreft weinig verloop. Met sommige collega’s werk ik zelfs al 24 jaar. Ik hoop hier nog vele jaren met veel plezier te mogen blijven werken.