Laden...

Maatregelen coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Coronamaatregelen College van Beroep voor het bedrijfsleven: wat betekenen ze voor u?

Hier leest u welke maatregelen het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft getroffen wegens het coronavirus.

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

Zittingen

Fysieke zittingen

De zittingen van het College gaan, overeenkomstig de landelijke richtlijnen, door in fysieke aanwezigheid van (de vertegenwoordigers van) de procespartijen. Dit geldt dus ook voor de zittingen in het project fosfaatrechtenzaken. Het kan gebeuren dat door de landelijke coronaregels een partij schriftelijk vraagt om via een beeld- of telefoonverbinding aan de zitting te mogen deelnemen. Zo'n verzoek wordt door de administratie van het College voorgelegd aan de voorzitter van de zittings(combinatie). Van geval tot geval wordt dan bezien of de zitting kan plaatsvinden met gebruik van (ook) een beeld- of telefoonverbinding.

Zittingen project fosfaatreductiezaken

Voor de zittingen in het project fosfaatreductiezaken, die plaatsvinden in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk, gelden deels afwijkende regels. Daarover worden de procespartijen tijdig geïnformeerd.

Uitspraken

Alle uitspraken worden op de vaste uitsprakendag (dinsdag) in het openbaar uitgesproken, naar de procespartijen gestuurd en gepubliceerd op rechtspraak.nl. Elke vrijdag om 12.00 uur wordt op rechtspraak.nl een lijst gepubliceerd van de zaken waarin de dinsdag daarna uitspraak wordt gedaan.

Vragen

De griffie is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Het Rechtspraak Service Center is bereikbaar voor algemene vragen.

Publiek

De rechtbank is voor publiek beperkt toegankelijk. Als u een zitting wilt bijwonen, moet u zich vooraf aanmelden.

Journalisten

Bent u journalist en wilt u bij een zitting of uitspraak aanwezig zijn? Neem contact op met persvoorlichter Céleste de Wit (06 228 129 76).

Mondkapjes

U bent verplicht om in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen een mondkapje te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de hal, de wachtruimten, gangen, liften en trappenhuizen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Avondklok

Als u tijdens de avondklok moet reizen om bij een zitting aanwezig te zijn, kan dat als u in het bezit bent van twee documenten:

Hiermee toont u aan dat het noodzakelijk is dat u op straat bent.

Schriftelijke behandeling

Als het College verwacht dat een zaak schriftelijk kan worden behandeld, wordt dit schriftelijk (en bij uitzondering telefonisch) aan de procespartijen meegedeeld. Als een of meer van de procespartijen toch een zitting wil(len), wordt de zaak niet schriftelijk behandeld. Procespartijen kunnen ook op eigen initiatief meedelen dat een zitting niet nodig is. Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u dat schriftelijk aan het College laten weten. Als de andere partij(en) het daarmee eens is/zijn, dan zal het College bekijken of zonder zitting uitspraak kan worden gedaan. Dit geldt ook als uw zaak oorspronkelijk zou worden behandeld op een van de in maart en april 2020 geannuleerde zittingen.

 

Nieuws mb.t. het coronavirus - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws mb.t. het coronavirus

 

 

CBb oordeelt over COVID-19 noodsteunCBb oordeelt over COVID-19 noodsteunhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/CBb-oordeelt-over-COVID19-noodsteun.aspxDen Haag21-12-2020 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag de eerste uitspraken over de noodsteun in verband met COVID-19. Het gaat om de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). In totaal doet het CBb vier uitspraken over de TOGS en drie over de TVL.</p>
Geen directe gevolgen lockdown voor zittingen College van Beroep voor het bedrijfslevenGeen directe gevolgen lockdown voor zittingen College van Beroep voor het bedrijfslevenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Geen-directe-gevolgen-lockdown-voor-zittingen-College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven.aspxDen Haag14-12-2020 23:00:00<p><br>Het kabinet heeft voor de periode van dinsdag 15 december tot 2020 tot en met ten minste dinsdag 19 januari 2021 strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor de geplande en nog te plannen zittingen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Rechtspraak is een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Het CBb vervult daarin een rol.</p>
Het coronavirus, wat betekent dit voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven?Het coronavirus, wat betekent dit voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven?https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Het-coronavirus-wat-betekent-dit-voor-het-College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven.aspxDen Haag5-10-2020 22:00:00<p>Alle uitspraken worden op de vaste uitsprakendag (de dinsdag) in het openbaar uitgesproken, naar de procespartijen gestuurd en gepubliceerd op rechtspraak.nl. Elke vrijdag om 12.00 uur wordt op rechtspraak.nl een lijst gepubliceerd van de zaken waarin de dinsdag daarna uitspraak wordt gedaan.<br><br>De griffie is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Het <a href="/Organisatie-en-contact/Contact" target="_blank">Rechtspraak Service Center </a>is bereikbaar voor algemene vragen.</p>
Ruimen nertsen in het belang van de volksgezondheidRuimen nertsen in het belang van de volksgezondheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Ruimen-nertsen-in-het-belang-van-de-volksgezondheid.aspxDen Haag17-6-2020 22:00:00<p>Op 5 juni jl. stond de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Rechter-staat-ruiming-corona-besmette-nertsen-toe.aspx">de ruiming van met corona besmette nertsen toe</a>. Vandaag is de motivering van die uitspraak bekend gemaakt. </p>
Rechter staat ruiming corona besmette nertsen toeRechter staat ruiming corona besmette nertsen toehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Rechter-staat-ruiming-corona-besmette-nertsen-toe.aspxDen Haag4-6-2020 22:00:00<p>Animal Rights en de Bont voor Dieren verzochten de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de ruiming van met corona besmette nertsen voorlopig te verbieden. Dat verzoek heeft deze rechter afgewezen. Het gaat om de ruiming van verschillende bedrijven. Het besluit daartoe was gisteravond door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit genomen en het was de bedoeling om vandaag te beginnen met ruimen. Naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter mogen de ruimingen doorgang vinden. De motivering volgt binnen twee weken.</p>