Laden...

Maatregelen coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Coronamaatregelen College van Beroep voor het bedrijfsleven: wat betekenen ze voor u?

Hier leest u welke maatregelen het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft getroffen wegens het coronavirus.

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

Zittingen

Fysieke zittingen

De zittingen van het College gaan, overeenkomstig de landelijke richtlijnen, door in fysieke aanwezigheid van (de vertegenwoordigers van) de procespartijen. Dit geldt dus ook voor de zittingen in het project fosfaatrechtenzaken. Het kan gebeuren dat door de landelijke coronaregels een partij schriftelijk vraagt om via een beeld- of telefoonverbinding aan de zitting te mogen deelnemen. Zo'n verzoek wordt door de administratie van het College voorgelegd aan de voorzitter van de zittings(combinatie). Van geval tot geval wordt dan bezien of de zitting kan plaatsvinden met gebruik van (ook) een beeld- of telefoonverbinding.

Zittingen project fosfaatreductiezaken

Voor de zittingen in het project fosfaatreductiezaken, die plaatsvinden in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk, gelden deels afwijkende regels. Daarover worden de procespartijen tijdig geïnformeerd.

Uitspraken

Alle uitspraken worden op de vaste uitsprakendag (dinsdag) in het openbaar uitgesproken, naar de procespartijen gestuurd en gepubliceerd op rechtspraak.nl. Elke vrijdag om 12.00 uur wordt op rechtspraak.nl een lijst gepubliceerd van de zaken waarin de dinsdag daarna uitspraak wordt gedaan.

Vragen

De griffie is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Het Rechtspraak Service Center is bereikbaar voor algemene vragen.

Publiek

De rechtbank is voor publiek beperkt toegankelijk. Als u een zitting wilt bijwonen, moet u zich vooraf aanmelden.

Journalisten

Bent u journalist en wilt u bij een zitting of uitspraak aanwezig zijn? Neem contact op met persvoorlichter Céleste de Wit (06 228 129 76).


Schriftelijke behandeling

Als het College verwacht dat een zaak schriftelijk kan worden behandeld, wordt dit schriftelijk (en bij uitzondering telefonisch) aan de procespartijen meegedeeld. Als een of meer van de procespartijen toch een zitting wil(len), wordt de zaak niet schriftelijk behandeld. Procespartijen kunnen ook op eigen initiatief meedelen dat een zitting niet nodig is. 

Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u dat schriftelijk aan het College laten weten. Als de andere partij(en) het daarmee eens is/zijn, dan zal het College bekijken of zonder zitting uitspraak kan worden gedaan. Dit geldt ook als uw zaak oorspronkelijk zou worden behandeld op een van de in maart en april 2020 geannuleerde zittingen.