9 jaar gevangenisstraf voor mensenhandel en misbruik van 4 slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > 9 jaar gevangenisstraf voor mensenhandel en misbruik van 4 slachtoffers
Amsterdam, 11 december 2015

Een 44-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag overeenkomstig de eis van het openbaar ministerie in hoger beroep beslist.

De man heeft in een periode van 10 jaar in verschillende tijdvakken misbruik gemaakt van 4 jonge kwetsbare vrouwen door hen in de prostitutie te laten werken en zich het grootste gedeelte van de inkomsten daarvan toe te eigenen.

De rechtbank veroordeelde de verdachte eerder tot dezelfde gevangenisstraf.

Redenen langdurige gevangenisstraf

Het hof vindt dat gelet op de ernst van de feiten en de impact daarvan op de levens van de aangeefsters slechts kan worden volstaan met een substantiële straf.
Vergelding vraagt in deze zaak om een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook andere strafdoelen worden met een dergelijke straf bereikt. De verdachte heeft geen blijk gegeven van enig inzicht in het kwalijke van zijn handelen, daarom dient de straf ook om voor aanzienlijke tijd te verhinderen dat de verdachte deze feiten opnieuw zal plegen. Bovendien maakt een straf zoals deze ook voor anderen duidelijk dat dit soort praktijken zwaar wordt bestraft. De verdachte had bovendien geen blanco strafblad.

Handelswaar

De verdachte heeft het merendeel van de aangeefsters op enig moment mishandeld en bedreigd, al dan niet met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt. Hij heeft een aantal van hen verkracht of gedwongen seksuele handelingen met of bij hem te verrichten. Daarbij heeft hij misbruik gemaakt van zijn overwicht; hun positie was volkomen ongelijkwaardig aan de zijne. Hij heeft de vrouwen onder druk gezet en hen gehuisvest. Sommigen van hen moesten vele uren werken per dag, soms zes of zeven dagen per week. Al met al heeft hij de persoonlijke vrijheid van de slachtoffers in de bewezen verklaarde perioden ernstig beknot.
De verdachte heeft zijn persoonlijk en geldelijk gewin gesteld boven de keuzevrijheid van de slachtoffers, onvergelijkbare waarden in een mensenleven. De 4 vrouwen hebben aan den lijve ervaren wat het betekent handelswaar te zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van deze feiten doorgaans nog lange tijd psychisch lijden en de medemens niet of nauwelijks meer durven te vertrouwen.

Vorderingen benadeelde partijen

3 slachtoffers hadden in de strafprocedure een vordering als benadeelde partij ingediend. De verdachte is door het hof tevens veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan hen, in totaal een bedrag van € 320.000.

Uitspraken

Meest gelezen berichten