Agenda Ondernemingskamer 10 januari 2019

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 10 januari 2019
Amsterdam, 08 januari 2019

Op donderdag 10 januari 2019 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

update 9-1-2019: de eerdere zitting van 13.00 uur is uitgevallen en de zitting van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam van 15.30 uur is verplaatst naar 13.00 uur.

· 10.00 uur: het verzoek van J. Coenen Holding B.V. (advocaat: mr. Y.A. Wehrmeijer) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van DBICS Holding B.V. en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;

· 13.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (advocaten: mr. E.G.M. Huisman en mr. S.F.H. Jellinghaus) te verklaren dat het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (advocaat: mr. P.J. de Waal) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, prof. dr. mr. F. van der Wel RA en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

Uitspraken