Laden...

Agenda Ondernemingskamer 11 april 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 11 april 2024
Amsterdam, 04 april 2024

Op donderdag 11 april 2024 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

·         9.30 uur: het verzoek van Emin Holding B.V. (advocaten: mr. D.A. Siddiqui en mr. S.W. van Zijl) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Akbulut Beheer B.V. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen;
 
·         13.00 uur: mondelinge behandeling in de uitkoopprocedure DSM B.V.;
 
·         15:30 uur: het verzoek van i3 Holding B.V. en i3 Nederland B.V. (advocaten: mr. R. Le Grand en mr. T.F.B. Jansen) tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.
 
De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. J.M. de Jongh en mr. C.C. Meijer, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. drs. F. Marring RA, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl. Uitspraken