Laden...

Agenda Ondernemingskamer 11 juli 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 11 juli 2024
Amsterdam, 05 juli 2024

Op donderdag 11 juli 2024 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

  • 10.30 uur: het verzoek van een aandeelhouder (advocaat: mr. J.P. Barth) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Hoad Holding B.V. c.s. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; 
  • 15:30 uur: het verzoek van SomethingEls B.V. c.s. (advocaten: mr. J.W. van der Staay en mr. M.H.C. Sinninghe Damsté) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Nardinc Beheer B.V. c.s. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen en het verzoek van ERMA B.V. tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Administratiekantoor Nardinc c.s. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.


De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.P. Wessels, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nlUitspraken