Agenda Ondernemingskamer 12 juli 2018

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 12 juli 2018
Amsterdam, 06 juli 2018

Op donderdag 12 juli 2018 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (advocaat: mr. L.C.J. Sprengers) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Ambulance Amsterdam B.V. (advocaat: mr. C. Nekeman);

· 13.00 uur: het verzoek van de groepsondernemingsraad Rijk (advocaten: mr. L.C.J. Sprengers en mr. S. Broens) te verklaren dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (advocaat: mr. M.B. de Witte- van den Haak) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. C. Smits-Nusteling RC, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten