Laden...

Agenda Ondernemingskamer 12 oktober 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 12 oktober 2023
Amsterdam, 09 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober 2023 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

  • 09.30 uur: het verzoek van H.E.E. Holding B.V. c.s. (advocaat: mr. M.H. den Otter) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van MijnFunding B.V. (advocaat: mr. J. Hellinga) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; 
  • 13.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Albert Heijn e-Commerce (advocaten: mr. M.W.A.M. van Kempen en mr. M. Maaijen) te bepalen dat Albert Heijn Online B.V. (advocaat: mr. J.M. van Slooten) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit en bepaalde voorzieningen te treffen. 

    De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. W.A.H. Melissen, raadsheren, en prof. dr. mr. S. ten Have en mr. drs. F. Marring RA, raden. 
  • 15.30 uur: het verzoek van (de raad van commissarissen van) Teunesen Zand en Grint B.V.

    (advocaten: mr. M. Holtzer en mr. T.S.F. Hautvast) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Teunesen Zand en Grint B.V. (advocaten: mr. H.H. Tan en mr. R.C. Kooiman). 

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.P. Wessels, voorzitter, mr. W.A.H. Melissen en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en prof. dr. mr. S. ten Have en mr. drs. F. Marring RA, raden. 

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl


Uitspraken