Laden...

Agenda Ondernemingskamer 15 februari 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 15 februari 2024
Amsterdam, 09 februari 2024

Op donderdag 15 februari 2024 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

10.30 uur: het verzoek van de Ondernemingsraad van NLW Groep N.V. (advocaten: mr. Y.H. Dissel en mr. P.A.M. Witteveen) om te bepalen dat NLW Groep N.V. (advocaat: mr. R.J.C. Brouwer ) bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen.

13.00 uur: het verzoek van Nortra Holding N.V. (advocaten: mr. C.B. Schutte en mr. R. van den Berg) tot het bevelen van nader onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Simetra Investments B.V. c.s. (advocaat: mr. S.W. Holterman) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; 

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. J.M. de Jongh, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en prof. dr. mr. S. ten Have en prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen, raden. 

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl


Uitspraken