Laden...

Agenda Ondernemingskamer 16 juli 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 16 juli 2020
Amsterdam, 07 juli 2020

Op donderdag 16 juli 2020 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek van Vieux Manioc B.V. (advocaat: mr. D.H. Lodder) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Dadtco Philafrica B.V. (advocaten: mr. M. Holtzer en mr. T.S.F. Hautvast);

· 13.00 uur: het verzoek van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad IBS Al Hambra van Stichting Noor (advocaat: mr. W.D. Berkhout) om o.a. de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (advocaat: mr. W. Lindeboom) van 17 februari 2020 te vernietigen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. C.C. Meijer, raadsheren, drs. M.A. Scheltema en prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken