Laden...

Agenda Ondernemingskamer 16 maart 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 16 maart 2023
Amsterdam, 09 maart 2023


Op donderdag 16 maart 2023 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

09.30 uur: het verzoek van Multi-Me B.V. (advocaten: mr. P.C.M. Ouwens en mr. A. Sintniklaas) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Odias B.V. (advocaat: mr. I. Tax) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.

13.00 uur: het verzoek van de personeelsgeleding van de deelraad van VierTaal Den Haag (advocaten: mr. R.T. Boogers en mr. S. Aartsen) om o.a. de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van 9 december 2022 te vernietigen.

15.30 uur: het verzoek van Scopius B.V. (advocaat: mr. M.H.S. Verhoeven) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van SemperPower B.V. (advocaat: mr. R.F. Abeln) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. J.M. de Jongh en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, drs. P.G. Boumeester en dr. M.J.R. Broekema RV, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl. 
Uitspraken