Laden...

Agenda Ondernemingskamer 17 oktober 2019

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 17 oktober 2019
Amsterdam, 11 oktober 2019

Op donderdag 17 oktober 2019 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek van Marrobel B.V. (advocaten: mr. H.R. Pleiter en mr. B.W. Brouwer) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Marrobel B.V. alsmede de verzoeken in het verweerschrift dat op 30 september
2019 namens Natuurbouw Realisatie 3.V. en de heren H.F. en F.F.G. Bevort is ingediend;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn
samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, drs. P.R. Baart en prof. drs. E. Eeftink RA, raden.

· 13.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van het Secretariaat van de Gezondheidsraad (advocaten: mr. L.C.J. Sprengers en mr. A.A.W. Terpstra) te verklaren dat het Secretariaat van de Gezondheidsraad van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (advocaat: mr. M.B. de Witte-van den Haak) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

· 15.30 uur: het verzoek van A.L. Goudriaan (advocaat: mr. A.R.J. Croiset van Uchelen) dat strekt tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen bij Bosal Nederland B.V.;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, drs. P.R. Baart en W. Wind, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

Uitspraken