Laden...

Agenda Ondernemingskamer 17 september 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 17 september 2020
Amsterdam, 10 september 2020

Op donderdag 17 september 2020 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:


· 9.00 uur: het verzoek van Chawla Holdings B.V. (advocaten: mr. H.A. de Savornin-Lohman en mr. O.J. Rote-de Vries) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Cloudfactory B.V. en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;

· 10.30 uur: comparitie van partijen in de geschillenregeling Digneffe/Digneffe Beheer c.s.;

· 13.30 uur: het verzoek van B.V. Landgoed Den Alerdinck II (advocaat: mr. J.J.D. de Leur) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van B.V. Landgoed Den Alerdinck II en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;

· 16.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Abeos Agri Holding B.V. (advocaat: mr. J. de Waard) te verklaren dat Abeos Agri Holding B.V. (advocaat: mr. P.H.E. Voûte) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. M.P. Nieuwe Weme, W. Wind en prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken