Laden...

Agenda Ondernemingskamer 18 maart 2021

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 18 maart 2021
Amsterdam, 15 maart 2021

Op donderdag 18 maart 2021 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek van Shanghai Aerospace Automotive Electromechanical Co. Ltd. (advocaten: mr. M. Deckers en mr. J. van Borssum Waalkes) dat strekt tot wijziging van bepaalde onmiddellijke voorzieningen bij TRP BVE B.V.;

· 13.00 uur: het verzoek van Giovanni di Primavera B.V. (advocaat: mr. J. Verhoeven) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Betap Holding B.V. c.s. en bepaalde voorzieningen te treffen;

· 15:30 uur: de gezamenlijke behandeling van de verzoeken van de ondernemingsraad van Assa Abloy Entrance Systems Production Netherlands B.V. (advocaten: mr. S.F.H. Jellinghaus en mr. S.A.H. Luiten) te bepalen dat Assa Abloy Entrance Systems Procution B.V. (advocaten: mr. A. Robustella en mr. W.E. van Engelenhoven) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;
 
De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en drs. P.G. Boumeester en mr. drs. G. Boon RA, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken