Laden...

Agenda Ondernemingskamer 22 april 2021

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 22 april 2021
Amsterdam, 16 april 2021

Op donderdag 22 april 2021 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek van Beheersmaatschappij Johema B.V. c.s. (advocaten: W.L.H. Aerts en mr. R.A.M.D. Smit) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Beheersmaatschappij Johema B.V. c.s. (advocaten: mr. M.E. Coenraads, mr. D.B.R. Bens en mr. T.S.F. Hautvast) en bepaalde voorzieningen te treffen;

· 13:00 uur: het verzoek van de (personeelsgeleding van de) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs (verder: (P)GMR) (advocaat: mr. M.H. Horst) om o.a. de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (advocaten: mr. A.H.M. Agbakuru-van Bavel en mr. K. van Boltaringen-Roumen) van 24 april 2020 te vernietigen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en prof. dr. mr. S. ten Have en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AG, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken