Laden...

Agenda Ondernemingskamer 24 september 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 24 september 2020
Amsterdam, 18 september 2020

Op donderdag 24 september 2020 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:


· 10.00 uur: Voorzetting van de procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling voor de rechthebbenden ten aanzien van de bij besluit van de Minister van Financiën (advocaten: mr. R.J.G. de Haan, mr. T.M. Stevens en mr. D. Tilanus) op 1 februari 2013 onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V.. In de zaak is een nader deskundigenbericht ontvangen.

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, drs. J.S.T. Tiemstra RA en mr. D.E.M. Aleman MBA , raden.

· 10.00 uur: het verzoek van IC Holding B.V. c.s. (advocaat: mr. R.S. van der Spek) om vast te stellen dat er sprake is van wanbeleid van Cavari Clinics Nederland B.V. c.s. en bepaalde voorzieningen te treffen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. C.C. Meijer, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. G.C.C. Lewin, raadsheren, drs. P.R. Baarten C. Smits-Nusteling, raden.
 
· 13.00 uur: de gecombineerde behandeling van het verzoek van de ondernemingsraad van Scandinavian Tobaco Group Eersel B.V. en tevens het verzoek van de ondernemingsraad van Agio Sigarenfabrieken N.V. (advocaat: mr. S.F.H. Jellinghaus) te verklaren dat Scandinavian Tobaco Group Eersel B.V. respectievelijkAgio Sigarenfabrieken N.V. (advocaat: mr. E.C.A. Pronk) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

· 15.30 uur: het verzoek van Umut Yasar Holding B.V. c.s. (advocaten: mr. M.P.H. Sanders en mr. J.S. Mennema) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Codeguild B.V. (advocaat: mr. M.J. Elkhuizen) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. C.C. Meijer, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.C. Faber, raadsheren, drs. P.R. Baart en drs. C. Smits-Nusteling , raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken