Laden...

Agenda Ondernemingskamer 28 november 2019

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 28 november 2019
Amsterdam , 21 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 09.30 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van XS4ALL Internet B.V. (advocaten: mr. R.J.M. Hampsink en mr. L.C.J. Sprengers) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van XS4ALL Internet B.V. c.s. (advocaat: mr. A.J.R. Croiset van Uchelen) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen. Het verzoekschrift is geregistreerd onder nummer 200.268.950/01 OK. Dit verzoekschrift wordt gezamenlijk behandeld met het eerder door de ondernemingsraad van XS4ALL Internet B.V. ingediende verzoekschrift d.d. 18 oktober 2019, geregistreerd onder nummer 200.267.924/01 OK dat is gericht tegen
het op 19 september 2019 medegedeelde besluit om XS4ALL te integreren binnen KPN en waarin wordt verzocht te verklaren voor recht dat bij afweging van alle betrokken belangen XS4ALL Internet B.V. alsmede KPN B.V. en Koninklijke KPN N.V. als medeondernemer(s) (advocaten: mr. S. Sikkink en mr. A.J. de Gier)niet in redelijkheid hebben kunnen komen tot het bestreden besluit en bepaalde voorzieningen te treffen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, dr. P.M. Verboom en mr. D.E.M. Aleman, raden.

· 10.00 uur: het verzoek van E.P.M. Ackermans-Fisscher c.s. (advocaten: en mr. H. Reitsma en mr. S. Yntema) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Techsharks Beheer B.V. c.s. (advocaat: mr. K. Rutten) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;
 
· 13.00 uur: het verzoek van Haak Beheer B.V.(advocaten: mr. K. Both) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Trend inn B.V. c.s. (advocaten: mr. M. van Zijtveld en mr. L.J. Becker) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, prof. dr. mr. F. van der Wel RA en mr. drs. G. Boon RA, raden.

· 15.30 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Mead Johnson(advocaat: mr. A. Busse) te verklaren dat Mead Johnson B.V. (advocaat: mr. R. Olde) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, prof. dr. mr. F. van der Wel RA en dr. P.M. Verboom, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

Uitspraken