Laden...

Agenda Ondernemingskamer 29 april 2021

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 29 april 2021
Amsterdam, 26 april 2021

Op donderdag 29 april 2021 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

· 10.00 uur: het verzoek namens Conservatrix Groep s.a.r.l. (advocaat: mr. J.C.J. Wouters) tot het vaststellen van een aanvullende schadeloosstelling op de voet van artikel 3:159ab (oud) Wet op het financieel toezicht (Wft), waarbij als verweerster de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) optreedt (advocaten: mr. R.G.J. de Haan en mr. D.H. Tilanus);

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en drs. J.S.T. Tiemstra RA en dr. M.J.R. Broekema RV, raden.

· 13.00 uur: het verzoek van Broekman Group B.V. (advocaten: mr. J.W. de Groot en mr. K. van der Graaf) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Broekman Group B.V. (advocaat: mr. J.W. de Groot) en bepaalde voorzieningen te treffen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden.

· 15.30 uur: het verzoek van Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (advocaten: mr. T. van Malssen en mr. M. Hengeveld ) om de uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden van 15 februari 2021 te vernietigen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. In verband met de huidige maatregelen rondom het Covid-19 virus dienen derden die de zitting willen volgen contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken