Laden...

Agenda Ondernemingskamer 29 februari 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 29 februari 2024
Amsterdam, 23 februari 2024

Op donderdag 29 februari 2024 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer  - onder voorbehoud van wijzigingen - de volgende zaken behandeld:

·       9.30 uur: de verzoeken van een aandeelhouder (advocaten: mr. U. Aloni, mr. J.P.M. le Clercq en mr. J.M. Blanco Fernandez) strekkende tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen bij Icts International B.V. en tot het doen van mededelingen uit het onderzoeksrapport.
 
De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. W.A.H. Melissen en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en drs. V.G. Moolenaar en dr. M.J.R. Broekema RV, raden.
 
·       13.00 uur: de verzoeken van de Ondernemingsraad van Nielsen Media Research B.V. (advocaten: mr. S.A. Tan en mr. F. Sodenkamp) om te bepalen dat Nielsen Media Research B.V. (advocaat: mr. J.T. de Bok) bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de bestreden besluiten hebben kunnen komen.
 
De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. M.A.M. Vaessen, voorzitter, mr. W.A.H. Melissen en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en drs. V.G. Moolenaar en dr. M.J.R. Broekema RV, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.  Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via 
ondernemingskamer@rechtspraak.nl. 

Uitspraken