Laden...

Agenda Ondernemingskamer 29 juni 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 29 juni 2023
Amsterdam, 23 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

  • 09.30 uur: het verzoek van een aandeelhouder (advocaat: mr. B.C. Elion) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van FM1 Invest Germany B.V. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. 
  • 13.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Maersk Logistics and Services International B.V. (advocaten: mr. J-W. van Geen en mr. A.L. van den Bosch) te bepalen dat Maersk Logistics and Services International B.V. (advocaten: mr. S.A. Tan en mr. M. Westhoeve) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het bestreden besluit en bepaalde voorzieningen te treffen.
     
  • 15.30 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van Abeos Agri Holding B.V. (advocaat: mr. J. de Waard) te bepalen dat Abeos Agri Holding B.V. en De Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A. (advocaat: mr. J.J.M. van Mierlo) bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid hebben kunnen komen tot het bestreden besluit en bepaalde voorzieningen te treffen. 

De Ondernemingskamer zal bij de behandeling van de zaken – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. A.P. Wessels en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en W. Wind en prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen, raden. 

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl


Uitspraken