Laden...

Agenda Ondernemingskamer 3 november 2022

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 3 november 2022
Amsterdam, 28 oktober 2022

Op donderdag 3 november 2022 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:

  • 09.30 uur: het verzoek van S.G. Vreugdenhil (advocaat: mr. T.M. Munnik) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Tarr Steps B.V. (advocaat: mr. R.F. van Leeuwen) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.

  • 13.00 uur: het verzoek van Drytec B.V. (advocaten: mr. A.P. van Oosten en mr. J.L.W. Droppert) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Tema Process B.V. (advocaat: mr. H. Eijer) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.
  • 15.30 uur: het verzoek van de advocaat-generaal bij het ressortsparket, prof. dr. mr. M.E. de Meijer, bijgestaan door onder anderen mr. P.P.M. van Kippersluis, tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Centric Holding  B.V. c.s. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. Uitsluitend het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen zal worden behandeld. De verdere behandeling van het verzoekschrift zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, A.J. Wolfs en mr. M.A.M. Vaessen raadsheren, en drs. P.G. Boumeester en mr. D.E.M. Aleman MBA, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.Uitspraken