Agenda Ondernemingskamer 6 juli 2017

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 6 juli 2017
Amsterdam, 30 juni 2017

Op donderdag 6 juli 2017 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer de volgende zaken behandeld:


10.00 uur: voortzetting van de behandeling vanhet verzoek van Floriacc B.V. (advocaat: mr. H.J. Smit) om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Walas Europe B.V. (advocaat mr. C.P.B. Kroep) en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;
 
13.00 uur: het verzoek van Anima Animus B.V. (advocaten: mr. A.J.A. Jansen en mr. mr. F.J.P.F. Vos) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Empathon B.V. en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen;
 
15.30 uur: het verzoek van de ondernemingsraad Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (advocaten: mr. L.C.J. Sprengers en mr. S. Broens) om te bepalen dat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (advocaat M.B. de Witte-van den Haak) bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen;

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. M.A. Goslings en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en drs. P.R. Baart en mr. drs. G. Boon RA, raden.
 
De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

Uitspraken

Meest gelezen berichten