Laden...

Agenda Ondernemingskamer 7 september 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 7 september 2023
Amsterdam, 31 augustus 2023

Op donderdag 7 september 2023 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

  • 09.30 uur: het verzoek van Bas Boterbloem Beheer B.V. (advocaat: mr. S.J.B. Drijber) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van B.V. Beleggingsmaatschappij D.I.G. (advocaat: mr. C. Dullaart) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen;
     
  • 13.00 uur: het verzoek van Bayraktar Holding B.V. (advocaat: mr. A. Mao) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van QuickMaster Autoservice B.V. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen;
     
  • 15.30 uur: het verzoek van drs. H.C. van Eyck van Heslinga tot ontheffing uit haar functie van door de Ondernemingskamer benoemde commissaris van Tema Process B.V. en het verzoek van Drytec B.V. (advocaten: mr. A.P. van Oosten en mr. J.L.W. Droppert) tot het aanwijzen van een onderzoeker en tot het treffen van bepaalde aanvullende onmiddellijke voorzieningen bij Tema Process B.V. (advocaat: mr. H. Eijer). 

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. J.M. de Jongh en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en mr. D.E.M. Aleman MBA en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden. 

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl


Uitspraken