Laden...

Agenda Ondernemingskamer 8 februari 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 8 februari 2024
Amsterdam, 02 februari 2024

Op donderdag 8 februari 2024 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer  - onder voorbehoud van wijzigingen - de volgende zaken behandeld:

9.30 uur: het verzoek van H.W. van der Wiel Holding B.V. (advocaten: mr. G.R.G. Driessen, mr. D.J. Verduin en mr. G.R.M.W.J. Sola) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van CWL Line B.V. c.s. en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; en 

13.00 uur: de verzoeken van de Ondernemingsraad van Sabic Limburg B.V. (advocaat: mr. A.A.W. Terpstra) en van de Ondernemingsraad van Sabic Innovative Plastics B.V. (mr. P.H. Burger) om te bepalen dat Sabic Limburg B.V. en Sabic Innovative Plastics B.V. (advocaten van beide voornoemde rechtspersonen: mr. P.G. Vestering en mr. R.D. Beudeker) bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de bestreden besluiten hebben kunnen komen.

De Ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld:  mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. M.A.M. Vaessen en mr. W.A.H. Melissen, raadsheren, en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG en drs. G.A.J. Dubbeld, raden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.  Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl.Uitspraken