Laden...

Agenda Ondernemingskamer 9 november 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Agenda Ondernemingskamer 9 november 2023
Amsterdam, 02 november 2023

Op donderdag 9 november 2023 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer – onder voorbehoud van wijzigingen – de volgende zaken behandeld:

  • 09.30 uur: het verzoek van mr. M.J.W. van Ingen in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Friends of Lightyear Holding B.V. (advocaten: mr. L.J.J. Kerstens en mr. G.P. de Gruijter ) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Friends of Lightyear Holding B.V. c.s. (advocaten: mr. T.B. de Clerck en mr. Ph. W. Schreurs). 

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. A.P. Wessels en mr. M.A.M. Vaessen, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden 

  • 13.00 uur: het verzoek van Digital Enterprises B.V.  (advocaat: mr. M. Smit) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van SportsEnt B.V. (advocaat: mr. F.M. Peters) en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen.
     

De Ondernemingskamer zal – onder voorbehoud van wijzigingen – als volgt zijn samengesteld: mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. W.A.H. Melissen en mr. M.A.M Vaessen, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, raden 

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in één van de zittingzalen van het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Voor de meest actuele stand van zaken van de te behandelen zaken verzoek ik u contact op te nemen met de griffie van de Ondernemingskamer via ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Uitspraken