Beslissing kamer notariaat nietig wegens onbevoegdheid lid: hof doet zaak zelf af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Beslissing kamer notariaat nietig wegens onbevoegdheid lid: hof doet zaak zelf af
Amsterdam, 30 mei 2017

Onbevoegdheid van een lid van de kamer voor het notariaat leidt niet ‘automatisch’ tot ongeldigheid van de beslissing in de tuchtzaak. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. Het gerechtshof vernietigt in hoger beroep de uitspraak en doet de zaak zelf af.

Nietige beslissing

De notariskamer van het gerechtshof Amsterdam stelt als hoogste tuchtrechter vast dat de tuchtzaak tegen de notaris in eerste aanleg is behandeld door een kamer voor het notariaat (KvN) die niet op de juiste wijze was samengesteld. Volgens het gerechtshof staat vast dat een van de leden van de KvN ten tijde van de procedure in eerste aanleg niet de hoedanigheid van belastinginspecteur bezat die hij op grond van de wet (art. 94 lid 6 Wet op het notarisambt) moest hebben om deel van die kamer te kunnen uitmaken. Het bepaalde in artikel 95 lid 1 Wna brengt mee dat het verlies van de vereiste hoedanigheid automatisch tot verlies van het lidmaatschap van de KvN leidt. Daaruit volgt dat de beslissing van de KvN mede is genomen door een persoon die hiertoe niet bevoegd was en dat deze beslissing dus nietig is.

Inroepen nietigheid kan alleen in hoger beroep

Met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2607, Meavita) is het hof van oordeel dat ‘nietigheid’ in dit geval niet hetzelfde betekent als ‘non existent’. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt voor gevallen als deze mee dat de nietigheid van de beslissing van de KvN alleen kan worden ingeroepen in het kader van een daartegen openstaand rechtsmiddel en dat is (in dit geval) hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam. Eerdere beslissingen waaraan een niet bevoegd lid van een van de kamers voor het notariaat heeft deelgenomen zijn dus niet ‘automatisch’ ongeldig.

Het hof doet de zaak zelf af

Omdat een hoger beroep (ook) ertoe strekt om onregelmatigheden in de eerste aanleg te herstellen en het hof de zaak opnieuw in volle omvang behandelt, doet het hof de zaak zelf af. Voor terugwijzing van de zaak naar de KvN bestaat onvoldoende aanleiding.

Geen ontzetting maar schorsing

De klacht van het Bureau Financieel Toezicht tegen de notaris wordt grotendeels gegrond verklaard.
Het hof legt aan de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van drie maanden op. Op basis van dezelfde feiten had de KvN in het ressort Arnhem-Leeuwarden aan de notaris eerder de zwaarste maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd (ECLI:NL:TNORARL:2016:40).

Beslissing definitief

Tegen een beslissing van de notariskamer van het hof kan geen cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld.

Algemene informatie over de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam  

Uitspraken

Meest gelezen berichten