Laden...

Behandeling zaken tot en met 28 april 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Behandeling zaken tot en met 28 april 2020
Amsterdam, 07 april 2020


De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving en ook op de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft op 3 april jl. een landelijk bericht gepubliceerd met als titel ‘Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk zaken af te doen’. Daarin staat beschreven welke typen rechtszaken de komende weken behandeld en afgehandeld kunnen worden onder de gegeven omstandigheden.

Inventarisatie zaken


Het gerechtshof Amsterdam inventariseert op dit moment welke zaken de komende weken ingepland kunnen worden voor een zitting. Hierbij worden vooral digitale middelen ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een videoverbinding naar een penitentiaire inrichting of een skypeverbinding naar een advocatenkantoor. Daarbij wordt grote zorg besteed aan de digitale veiligheid. Ook worden diverse zittingszalen op dit moment zo ingericht dat er voldoende afstand is tussen de raadsheren en de griffier onderling en ook de partijen. We beschikken maar over enkele zittingszalen waarbij daarvan al standaard sprake was. Wanneer in een zaak een zitting wordt gepland, informeert het hof de betrokkenen bij deze zittingen zo spoedig mogelijk.

Toekomstscenario


Daarnaast wordt binnen het hof nagedacht welke stappen nodig zijn ingeval er in de toekomst weer (meer) zittingen kunnen worden gehouden. Denk daarbij aan het coronaproof maken van het gerechtsgebouw, prioriteren voorraden, inzet medewerkers op die zaken, capaciteit zittingszalen en bemensing.

Behandeling van zaken


Hoewel het hof gesloten is voor publiek wordt er hard gewerkt door de medewerkers, thuis en waar noodzakelijk op kantoor. Door de afdeling strafrecht worden op dit moment met name gedetineerdenzittingen behandeld. Ook wordt waar mogelijk en zonder behandeling ter zitting in zaken schriftelijk uitspraak gedaan of worden achterstanden ingelopen. Zo wordt extra aandacht besteed aan beklagzaken tegen niet (verdere) vervolging op grond van art. 12 Sv. en aan de uitwerking van cassaties. Bij handelsrecht, belastingrecht en familierecht werden in afgelopen week veel meer schriftelijke uitspraken gedaan dan gemiddeld. Dit omdat er nu er minder zittingen plaats konden vinden meer tijd was om uitspraken te schrijven. Op de administratie worden nieuwe zaken ingeschreven, vindt veel overleg plaats met procespartijen over planningen en het verloop/ de inrichting van de procedures, en worden voorbereidingen getroffen voor veilig mailen en digitale zittingen.

Zaken bij bijzondere kamers van het hof

De Netherlands Commercial Court (NCC) behandelt op 10 april 2020 een kort geding tijdens een zitting die geheel via ‘Skype voor bedrijven’ plaatsvindt. De zitting is te vinden op de hearinglist van de NCC.
De planning van de Ondernemingskamer (OK) van het hof is dat vanaf 16 april a.s. wekelijks enkele urgente zaken mondeling behandeld worden, gedeeltelijk via skype. Van urgentie kan met name sprake zijn als het nodig is dat op korte termijn wordt beslist op een verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. De agenda van de OK wordt zoals gebruikelijk wekelijks op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Geen publiek

Door de coronamaatregelen kunnen we het Paleis van Justitie, IJdok 20 in Amsterdam helaas niet openstellen voor publiek. Bij openbare zittingen zijn maximaal 3 journalisten welkom. Journalisten kunnen hiervoor contact opnemen met: voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl

Uitspraken