Celstraffen voor faciliteren prostitutie minderjarige meisjes

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Celstraffen voor faciliteren prostitutie minderjarige meisjes
Amsterdam, 19 september 2016

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in een strafzaak tegen 3 jonge mannen die een aantal minderjarige meisjes hielpen bij hun werkzaamheden in de prostitutie en profiteerden van hun verdiensten. Aan de drie verdachten zijn gevangenisstraffen opgelegd van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, 18 maanden en 12 maanden. De rechtbank had zwaardere straffen opgelegd.

Woning in Diemen voor prostitutiewerk

Eén van de verdachten had een woning in Diemen gehuurd. Van augustus 2013 tot februari 2014 fungeerde die woning als onderkomen van waaruit elk van de meisjes gedurende een deel van deze periode prostitutiewerk verrichtte.

Faciliteren en profiteren: uitbuiting minderjarigen

Eén van de verdachten heeft gedurende enkele weken één van de meisjes van haar woonplaats opgehaald en naar de woning in Diemen gebracht om als prostituee te werken. Hij heeft haar ook geholpen om klanten te werven. De 2 andere verdachten hielpen de meisjes met het aanmaken van profielen op prostitutiesites, hielden een oogje in het zeil als dat nodig was of brachten de meisjes naar adressen waar zij hun prostitutiewerk uitvoerden. De verdachten hebben allen financieel geprofiteerd van de opbrengsten van de meisjes. Het hof vindt dat niet is gebleken dat de verdachten druk op de meisjes hebben uitgeoefend om als prostituee te werken, maar acht wel bewezen dat de verdachten de meisjes hebben gefaciliteerd om het prostitutiewerk te verrichten. Het faciliteren en profiteren van prostitutiewerk door minderjarigen is volgens de wet aan te merken als uitbuiting.

Andere straffen dan bij de rechtbank

Het hof heeft bij het bepalen van de straffen overwogen dat het faciliteren van prostitutie door minderjarigen een ernstig strafbaar feit oplevert, evenals het profiteren van daardoor verkregen verdiensten. De verdachten kregen gevangenisstraffen van uiteenlopende duur, gelet op hun verschillende rollen in het geheel. De rechtbank had zwaardere straffen opgelegd en had overwogen dat er aanwijzingen waren dat de verdachten deel uitmaakten van een grotere groep personen die prostitutie door minderjaren bevordert. Het hof is het daar niet mee eens en dit heeft een matigend effect op de hoogte van de straffen. In de zaak tegen 1 van de verdachten had de rechtbank uitbuiting van een meerderjarige bewezen verklaard. Het hof heeft die verdachte van dit feit vrijgesproken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten