Geen ‘automatisch’ ontslag werknemers musical Sky

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Geen ‘automatisch’ ontslag werknemers musical Sky
Amsterdam , 25 januari 2017

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 24 januari 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep van een kort geding dat 9 werknemers van de musical Sky tegen hun werkgeefster hebben aangespannen. Het gerechtshof komt tot het oordeel dat de door Sky tegen de werknemers gebruikte projectclausule ontoelaatbaar is, omdat deze niet past in het Nederlandse ontslagrecht.

Geen ontslag zonder toetsing door UWV of rechter

Sky had in alle arbeidsovereenkomsten met deze werknemers een clausule opgenomen die er toe zou moeten leiden dat bij het stoppen van de musical de arbeidsovereenkomsten ‘automatisch’ zouden eindigen. In hoger beroep is duidelijk geworden dat Sky, toen bleek dat de musical niet goed liep, de keuze heeft afgewogen tussen meteen stoppen of nog even doorgaan volgens het uitgezette speelschema. Het past niet in ons ontslagrecht, aldus het hof, dat zo’n keuze van de werkgever meteen tot ontslag leidt zonder dat dit vooraf door UWV of de rechter getoetst is. Een dergelijke contractuele clausule is dus niet geldig. Het hof vernietigt daarom het vonnis van de Amsterdamse kantonrechter, die anders had beslist.

Doorbetaling salarissen tot einde contract

Alle werknemers hadden een contract voor bepaalde tijd, waarin niet stond opgenomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds door Sky of door de werknemer mocht worden opgezegd. Daarom heeft het gerechtshof Sky veroordeeld om de salarissen tot het einde van de contracten door te betalen (1 oktober 2016 voor één van hen, 1 februari a.s. voor de rest).

Sky moet de kosten van beide procedures betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten