Straffen tot 42 maanden voor het organiseren van pokeravonden, witwassen, afpersing, bezit van softdrugs en wapenbezit

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Straffen tot 42 maanden voor het organiseren van pokeravonden, witwassen, afpersing, bezit van softdrugs en wapenbezit
Amsterdam, 23 december 2016

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 23 december 2016 in het onderzoek Courage aan negen verdachten straffen opgelegd waaronder een gevangenisstraf van 42 maanden voor onder meer het organiseren van illegale pokeravonden bij de Haarlemse voetbalvereniging Young Boys in 2010/2011, witwassen, afpersing, het bezit van softdrugs, hennepkwekerijen en verboden wapenbezit.

Organiseren illegale pokeravonden

De verdediging heeft vrijspraak bepleit omdat poker een behendigheidsspel zou zijn en geen kansspel als bedoeld in de Wet op de kansspelen. Het hof heeft geoordeeld dat poker wel een kansspel is als bedoeld in de Wet op de kansspelen waarvoor een vergunning is vereist. Het hof heeft voor dat oordeel aansluiting gezocht bij de parlementaire geschiedenis van de Wet op de kansspelen, waaruit blijkt dat altijd is uitgegaan van een ruime invulling van het begrip ‘kansspel’, dat betrekking kan hebben op verschillende spelvormen waarbij kans enige rol speelt in de aanwijzing van de winnaar. Het feit dat elk pokerspel begint met de toedeling van twee gesloten kaarten, brengt reeds ‘enige kansbepaling’ met zich. Daar komt bij dat tijdens de pokeravonden bij Young Boys ook ‘cashgames’ werden gespeeld, waarbij de mogelijkheid om door een grotere behendigheid het kansspelelement enigszins op te heffen, gering is.

Geen toepassing rechterlijk pardon voor bezit softdrugs

Bij een aantal verdachten zijn grote hoeveelheden hennep en hasj aangetroffen. Door de verdediging is betoogd dat aan deze verdachten geen straf zou moeten worden opgelegd omdat zij deze voorraden aanhielden ten behoeve van coffeeshops en zij in overeenstemming met de gedoogvoorwaarden handelden. Het hof is het daar niet mee eens. Het hof heeft vastgesteld dat een aantal verdachten joints hebben verkocht buiten de coffeeshop om, omdat deze hoeveelheden te groot waren om in één keer vanuit de coffeeshop te worden verkocht. Ook zijn bij verdachten wapens aangetroffen. Het hof heeft geoordeeld dat daarom niet is voldaan aan de gedoogvoorwaarden voor coffeeshops.

Afpersing

Twee verdachten zijn veroordeeld voor – waarvan één voor medeplichtigheid aan – afpersing van een afnemer van sportartikelen die een factuur niet had betaald. Toen de factuur wegens faillissement van de vennootschap oninbaar bleek, heeft één van de verdachten de medeverdachte gevraagd om druk uit te oefenen op één van de voormalige directeuren van de failliete vennootschap. De oorspronkelijke vordering van ruim € 23.000 werd door de verdachten verhoogd tot € 52.000. Het slachtoffer werd bedreigd met geweld en kreeg enkele dagen de tijd om dit bedrag af te geven bij de bestuurskamer van de voetbalvereniging.

Witwassen

Het hof heeft één van de verdachten veroordeeld voor witwassen. Met de opbrengsten van de illegale pokeravonden in de bestuurskamer van de voetbalvereniging Young Boys zijn schulden van voetbalvereniging afbetaald. Ook acht het hof, anders dan de rechtbank, bewezen dat spelers en trainers van Young Boys zijn betaald met gelden afkomstig uit misdrijf. Deze betalingen zijn naar het oordeel van hof slechts deels te verklaren door legale inkomsten. Voor een resterend bedrag van ruim € 500.000 is geen aannemelijke verklaring gegeven.

(De arresten worden op een later tijdstip gepubliceerd)

Uitspraken

Meest gelezen berichten