Nadere zitting gelast in zaak over aan usenet provider op te leggen maatregelen bij schending auteursrechten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Nadere zitting gelast in zaak over aan usenet provider op te leggen maatregelen bij schending auteursrechten
Amsterdam, 08 maart 2016

In de zaak NSE tegen stichting Brein heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in hoger beroep een tweede tussenarrest gewezen. Er is een zogeheten comparitie van partijen gelast. Op de nadere zitting mogen partijen aangeven hoe zij verder willen procederen. De reden daarvoor is dat NSE in de procedure heeft meegedeeld dat zij niet meer van plan is als usenetprovider actief te zijn. Het hof oordeelt dat vooralsnog niet duidelijk is welk belang Brein nog heeft bij een verdere beslissing in de door haar aangespannen zaak.

Vonnis rechtbank blijft niet in stand; hoe nu verder?

De rechtbank Amsterdam heeft op 28 september 2011 NSE, een usenetprovider, op vordering van Brein geboden het vastleggen en ter beschikking stellen van (auteursrechtelijk) beschermde werken, uitvoeringen of eerste vastleggingen van films te staken, op straffe van een dwangsom.
NSE heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Het gerechtshof Amsterdam heeft in het hoger beroep op 19 augustus 2014 een eerste tussenarrest gewezen (ECLI:NL:GHAMS:2014:3435). Daarin is onder meer beslist dat het vonnis niet in stand kan blijven omdat het door de rechtbank gegeven bevel niet aansluit bij de rol van NSE als internetprovider. Het door de rechtbank opgelegde gebod komt namelijk neer op een verplichting van NSE om alle berichten te filteren. Een dergelijke verplichting tot algemeen toezicht is niet toegestaan.

Passende maatregelen

Wel is er vanwege het substantiële aandeel van inbreukmakend materiaal voldoende aanleiding te onderzoeken welke passende maatregel aan NSE als tussenpersoon moeten worden opgelegd.
Een in elk geval passende maatregel is een effectieve ‘Notice-and-Take-Down’ procedure, een meldingsprocedure met als doel om onrechtmatige inhoud van internet te laten verwijderen. In het eerste tussenarrest heeft het hof aan partijen gevraagd zich over andere op te leggen maatregelen uit te laten. Partijen hebben dat gedaan en dat heeft geleid tot de uitspraak van vandaag.

Nadere vragen

Het hof heeft in de uitspraak van vandaag nog een aantal andere beslissingen genomen. Het is van oordeel dat de aanvullende maatregelen die partijen hebben voorgesteld, vragen oproepen.
Als partijen daarover verder willen (en mogen) procederen dan zal in elk geval nog een volgende zitting plaatsvinden waarbij partijen een deskundige dienen mee te nemen om de vragen van het hof te beantwoorden.
Het hof heeft ook gezegd dat het er nu al naar uitziet dat partijen de eigen proceskosten dienen te dragen.

Uitspraken