Ondernemingskamer handhaaft Wakkie als tijdelijk bestuurder van ZED+

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer handhaaft Wakkie als tijdelijk bestuurder van ZED+
Amsterdam, 18 januari 2017

In de zaak ZED+ heeft de Ondernemingskamer vandaag uitspraak gedaan op verzoeken van partijen tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen en het beëindigen of wijzigen van eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen.

De uitspraak houdt in dat de positie van mr. P.N. Wakkie als door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk bestuurder van ZED+ gehandhaafd wordt. De Ondernemingskamer ziet in het functioneren van Wakkie als tijdelijk bestuurder van ZED+ geen aanleiding hem te vervangen.

Begeleiden verkoopproces

Omdat alle partijen het erover eens zijn dat verkoop van (de onderneming van) ZED+ moet worden nagestreefd, is de taak van Wakkie als tijdelijk bestuurder vooral het faciliteren en begeleiden van het biedingsproces.

Beheerder van aandelen

De Ondernemingskamer heeft voorts een tijdelijke beheerder van alle aandelen in ZED+ benoemd. Deze beheerder, die nog in persoon moet worden aangewezen, oefent de stemrechten van alle aandelen uit in de aandeelhoudersvergadering van ZED+. Met deze maatregel wordt beoogd dat op korte termijn kan worden besloten over verkoop zonder dat één van de aandeelhouders die transactie kan frustreren.

Raad van commissarissen

De Ondernemingskamer heeft tijdelijk de bevoegdheden van de raad van commissarissen van ZED+ beperkt en overgedragen aan de beheerder. De Ondernemingskamer heeft om die reden de benoeming van F.H. Schreve als tijdelijk commissaris beëindigd. Die functie is door de getroffen maatregel overbodig geworden.

Recent nieuws over Wakkie

Op de terechtzitting van 22 december 2016 heeft de Ondernemingskamer aangekondigd uiterlijk op 19 januari 2017 uitspraak te doen in verband met een aandeelhoudersvergadering op 20 januari 2017. De beslissing van vandaag is gebaseerd op wat partijen tot en met deze terechtzitting naar voren hebben gebracht. Recente berichtgeving in de pers dat Wakkie is gehoord of verhoord door de Spaanse politie valt daarbuiten.

Onderzoek

Het door de Ondernemingskamer in november 2014 gelaste onderzoek naar het beleid van ZED+ is voltooid. Het onderzoeksverslag is niet openbaar. De Ondernemingskamer zal later dit jaar oordelen over de vraag of er bij ZED+ wanbeleid is geweest.

Uitspraken

Meest gelezen berichten