Opheffing beslagen bewoners ADM-terrein

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Opheffing beslagen bewoners ADM-terrein
Amsterdam, 08 augustus 2017

De vordering van een groep van 81 personen, bewoners van het voormalige ADM-terrein in Amsterdam, tot opheffing van een aantal beslagen van Chidda Vastgoed B.V. wordt toegewezen. Ook moet door Chidda terugbetaald worden wat op grond van die beslagen al was betaald. Het Amsterdamse gerechtshof heeft dit vandaag beslist.
Eerder wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de vordering tot opheffing van deze beslagen af.

Onvoldoende duidelijke e-mail en onvoldoende actie Chidda

Chidda, sinds 1997 eigenaar van het voormalige ADM-terrein, lokte eerder bij de voorzieningenrechter een bevel uit (versterkt met dwangsommen) tegen de bewoners om na aankondiging van een bezoek op het terrein te worden toegelaten. Volgens Chidda kon uit een e-mail van de bewoners worden afgeleid dat zij op 29 oktober 2015 ondanks aankondiging niet zou worden toegelaten. Volgens Chidda moesten de bewoners daarom dwangsommen betalen en had zij het recht beslagen te leggen ter incasso daarvan. Het hof oordeelt dat de e-mail niet die boodschap bevatte en dat Chidda zelf opheldering bij de bewoners had moeten vragen en zich anders op de aangekondigde dag bij het terrein had moeten melden. Daarom zijn geen dwangsommen verschuldigd geworden, moeten de beslagen worden opgeheven en moet wat Chidda al heeft geïncasseerd aan de bewoners worden terugbetaald.

Ontruiming ADM-terrein

De toewijzing van deze vordering doet niet af aan de uitspraak  die het hof op 25 juli 2017 heeft gedaan, waarbij de vordering van Chidda tegen 124 bewoners tot ontruiming van het voormalige ADM-terrein in Amsterdam is toegewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten