PowNed en vluchteling ieder deels in het gelijk gesteld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > PowNed en vluchteling ieder deels in het gelijk gesteld
Amsterdam, 16 augustus 2016

Het gerechtshof te Amsterdam heeft op 16 augustus 2016 geoordeeld dat het uitzenden van een filmpje, waarin een vluchteling zich afkeurend uitlaat over homoseksualiteit op 1 oktober 2015, door PowNed niet onrechtmatig is.
Het uitzenden van een filmpje waarin de vluchteling zich uitliet over de omvang van zijn testikels is wél onrechtmatig. PowNed moet een schadevergoeding van € 2.500 betalen en mag dat laatste filmpje niet opnieuw uit zenden.

Opnamen en uitzending

Een journaliste van PowNed heeft eind september 2015 in bijzijn van een cameraman gesprekken gevoerd met enkele Syrische vluchtelingen bij een noodopvang-locatie in Apeldoorn. Zij heeft daarbij niet gezegd dat zij journalist was, maar dat de gesprekken stonden in het kader van een project voor school en de opnames alleen voor haarzelf waren.

Op 1 oktober 2015 heeft PowNed in een uitzending van Studio PowNed aandacht besteed aan de instroom van vluchtelingen in Nederland. Daarbij zijn filmpjes getoond van de eind september 2015 door de journaliste met de vluchtelingen gevoerde gesprekken. Deze filmpjes betroffen onder meer uitspraken van één van de vluchtelingen over homoseksualiteit en problemen met zijn testikels. Deze vluchteling is een procedure tegen PowNed gestart.

Zwaarwegende reden

Het hof vindt dat de journaliste haar hoedanigheid bij de gesprekken eind september 2015 niet aan de vluchtelingen heeft medegedeeld, strijdig is met het uitgangspunt in de journalistiek dat een journalist juist wél zijn hoedanigheid meldt.
In de procedure is echter aannemelijk geworden dat het COA in die tijd PowNed - ondanks herhaalde verzoeken - geen toegang verleende tot asielzoekerscentra en noodopvang-locaties. Over de massale instroom van vluchtelingen in Nederland vond een publiek debat plaats. De vrijheid van informatievergaring werd daarom door de weigering van COA om PowNed toegang te verlenen zodanig beperkt dat voor de verzwijging door de journaliste van haar hoedanigheid een voldoende zwaarwegende reden bestond.

Dit was immers voor PowNed de enige volwaardige en reële mogelijkheid om tóch met de vluchtelingen in de asielzoekerscentra te praten. Daarbij komt dat één van de vluchtelingen met wie de journaliste op 30 september 2015 sprak samenwerkte met het COA, zodat zij de vluchtelingen ook niet in vertrouwen kon vertellen in werkelijkheid journalist te zijn.

Deels in het gelijk

Het hof meent dat het uitzenden van het filmpje waarin de vluchteling zich afkeurend uitlaat over homoseksualiteit, niet onrechtmatig is. Dit filmpje werd immers getoond in het kader van een debat bij Studio PowNed over het gebrek aan tolerantie bij sommige vluchtelingen ten aanzien van homoseksualiteit. Daarbij vormde de uitzending ervan geen grote inbreuk op de privacy van de vluchteling, omdat het slechts zijn afkeurende mening over homoseksualiteit bevatte.
Het uitzenden van het filmpje waarbij de vluchteling zich uitliet over de omvang van zijn testikels is wél onrechtmatig. Weliswaar werd het filmpje getoond in het kader van een (belangrijke) discussie over de mening van vluchtelingen ten aanzien van vrouwenrechten en seks, maar het vervulde in die discussie geen serieuze rol en diende enkel als humoristisch bedoelde afsluiting van de uitzending. Daarbij betreft de eigen seksualiteit een intiem onderwerp en heeft de vluchteling niet zelf bewust kunnen kiezen al dan niet mee te werken aan het interview.

Vonnis voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter in de rechtbank was van oordeel dat het door de journaliste niet vermelden van haar hoedanigheid bij de gesprekken omstreeks 30 september 2015 niet toelaatbaar was, en het uitzenden van allebei de filmpjes onrechtmatig. Het hof heeft in het hoger beroep dus gedeeltelijk anders geoordeeld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten