Verzoek verbindendverklaring DSB-compensatieregeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Verzoek verbindendverklaring DSB-compensatieregeling
Amsterdam, 06 juni 2013

Op 27 mei 2013 hebben de curatoren van DSB Bank N.V. en een aantal belangenorganisaties en verzekeraars bij het gerechtshof Amsterdam het verzoek ingediend om een tussen hen gesloten overeenkomst (schikking) verbindend te verklaren.

De overeenkomst bevat een compensatieregeling voor klanten aan wie DSB Bank in Nederland bemiddelings- en/of adviesdiensten heeft verleend ten aanzien van kredieten, koopsompolissen, beleggingsverzekeringen en effectenbeleningsovereenkomsten en klanten aan wie DSB Bank zelf krediet heeft verleend.

Verbindend verklaren

De procedure voor het hof geeft geen antwoord op de vraag of DSB Bank aansprakelijk is voor schade van deze klanten. Het gaat alleen om het al of niet verbindend verklaren van de compensatieregeling. Daarbij zal het hof onder meer beoordelen of de compensatie redelijk is. Als het hof de overeenkomst algemeen verbindend verklaart, geldt de compensatieregeling in beginsel voor alle hiervoor bedoelde benadeelde klanten van DSB. Zij hebben daarna nog wel de mogelijkheid zich aan de regeling te onttrekken door mee te delen dat zij niet aan de regeling gebonden willen zijn (opt out).

Regiezitting

Het hof bespreekt binnenkort de procedurele gang van zaken met de betrokken advocaten. Op deze regiezitting wordt de compensatieregeling niet inhoudelijk behandeld.
Na de regiezitting worden alle belanghebbenden/klanten door de curatoren en betrokken organisaties geïnformeerd. Voor wie dat wenst is er dan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Daarin kunnen bezwaren tegen het verbindend verklaren van de compensatieregeling worden uiteengezet.

Daarna volgt de inhoudelijke (mondelinge) behandeling van het verzoek tot verbindendverklaring. Die behandeling vindt waarschijnlijk in de loop van het najaar plaats.

Meer informatie is te vinden op de website van de curatoren en de betrokken organisaties (dsbcompensatie.nl).

Uitspraken

Meest gelezen berichten