Vrijspraak oplichting beleggers WSM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Vrijspraak oplichting beleggers WSM
Amsterdam, 26 april 2017

Directeur van WSM B.V. W. is door het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken van oplichting van beleggers en witwassen. Het hof acht het aanbieden van beleggingen zonder vergunning en het gebruik maken van een vals prospectus wel bewezen. De verdachte is veroordeeld tot een celstraf van 86 dagen en een taakstraf van 240 uur. De vennootschap WSM is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 200.000,-.
Het Openbaar Ministerie achtte in de zaak tegen W. alle 4 feiten bewezen en had 3 jaar gevangenisstraf geëist, conform het vonnis van de rechtbank Amsterdam.

Gebruiksrechten

Nederlandse beleggers kochten tussen 2003 en 2009 voor 10,6 miljoen euro gebruiksrechten op appartementen van WSM, onder meer aan het Comomeer in Noord-Italië. Zij verhuurden die vervolgens aan 5th Season, een ander bedrijf van W., dat met de rechten huurinkomsten zou genereren. Het zou de beleggers 'gegarandeerd' een jaarrendement van 10% opleveren. Na een jaar of tien konden de investeerders de rechten weer voor het aankoopbedrag van de hand doen.

Vrijspraak oplichting

Het hof spreekt de verdachte vrij van oplichting. Het niet kunnen waarmaken van het beloofde rendement van 10% en van de gegarandeerde terugbetaling van het aankoopbedrag levert niet het strafbare feit oplichting op. Het hof acht niet bewezen dat beleggers door een aantal andere onwaarheden zijn bewogen te investeren.

Veroordeling voor valsheid in geschrifte en aanbieden zonder vergunning

Directeur W. wordt veroordeeld voor het verspreiden van een vals prospectus waarin een te hoge waarde van het onroerend goed van WSM B.V. was opgenomen. Ook veroordeelt het hof de verdachte voor het overtreden van de financiële toezichtwetgeving. De verdachte heeft onder meer zonder vergunning gebruiksrechten aangeboden voor een bedrag van minder dan € 50.000,-.

Uitspraken