Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Over het gerechtshof > Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

 

Inleiding

Op de behandeling van zaken door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer is het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven van toepassing, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Beroepschriften behandeld door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

(alleen van toepassing bij het gerechtshof Amsterdam)

 

 

1. Toepasselijkheid (overige) bepalingen

Hier zet je de tekst van de alinea. In dit veld kun je ook opsommingen gebruiken. Daarnaast kun je linken, zowel intern, extern als naar documenten.

2. Raadsman en gemachtigde

Hier zet je de tekst van de alinea. In dit veld kun je ook opsommingen gebruiken. Daarnaast kun je linken, zowel intern, extern als naar documenten.

3. Machtiging

Indien een raadsman of gemachtigde geen advocaat, notaris, kandidaat-notaris, gerechtsdeurwaarder dan wel kandidaat-gerechtsdeurwaarder is, dient diens bevoegdheid om als raadsman of gemachtigde op te treden op behoorlijke wijze te blijken. Een schriftelijke volmacht kan daartoe dienen.

 

4. Vast recht

Er is geen vast recht verschuldigd.

5. Stukken eerste aanleg

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 1.1.2.6 en 1.1.2.7 draagt de kamer van toezicht zorg voor de indiening van de stukken van de eerste aanleg, waaronder begrepen het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van het verzoek. Het dossier wordt niet als compleet aangemerkt zonder het proces-verbaal.

6. Indiening verweerschrift in hoger beroep 

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.1.3.1 wordt een verweerschrift ingediend en ondertekend door de verweerder in hoger beroep of diens raadsman of gemachtigde.

 

7. Mondeling verweer

Hier zet je de tekst van de alinea. In dit veld kun je ook opsommingen gebruiken. Daarnaast kun je linken, zowel intern, extern als naar documenten.

8. Pleitnotities

Hier zet je de tekst van de alinea. In dit veld kun je ook opsommingen gebruiken. Daarnaast kun je linken, zowel intern, extern als naar documenten.

9. Indiening nadere stukken na afloop van mondelinge behandeling

Hier zet je de tekst van de alinea. In dit veld kun je ook opsommingen gebruiken. Daarnaast kun je linken, zowel intern, extern als naar documenten.

 

10. Beslissing

Waar in het reglement wordt gesproken van ‘beschikking’, wordt daaronder ‘beslissing’ verstaan.

 

 

Toevoeging aan Bijlage I:

Gerechtshof Amsterdam

- Voor verzoeken in notaris- en gerechtsdeurwaarderszaken als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 1.2.3 van dit reglement geldt een behandeltijd van ten hoogste 60 minuten en een spreektijd van ten hoogste 10 minuten, tenzij tijdig toestemming voor verlenging van de behandeltijd en spreektijd is aangevraagd en verkregen.

Toevoeging aan Bijlage II:

- gerechtshof Amsterdam

In notaris- en gerechtsdeurwaarderszaken als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 1.2.3 van dit reglement is de uitspraaktermijn acht weken na de mondelinge behandeling, met dien verstande dat in spoedeisende zaken zo mogelijk eerder uitspraak wordt gedaan.

 

Zie ook: